TreBet Takst Logo

Velkommen til TreBet Takst

Din lokale takstingeniør i Gudbrandsdalen

Norsk Hytte

Om TreBet Takst

TreBet Takst drives av meg, Jon Rudi, med kontorsted i Heidal i Gudbrandsdalen.

Jeg er utdannet takstingeniør og byggmester som er medlem av Norsk Takst og har i tillegg drevet som selvstendig takstingeniør siden 2016.

Gjennom Norsk Takst sitt system har jeg godkjenning som dekker følgende takseringstjenester: verditaksering av boliger/næringseiendommer/fritidseiendommer, tilstandsrapport, skadetaksering, skjønn, byggelånskontroll og innbotaksering. Jeg er også REV (Recognized European Valuer) og har godkjenning innen næringsbygg fra NTF/TEGOVA.

Tillit, Trygghet og Troverdighet


Takstingeniørens rolle er bygget på kjerneverdiene Tillit, Trygghet og Troverdighet. Publikums tillit til takstingeniøren og hans arbeid er avgjørende. Det påligger takstingeniøren en forpliktelse til alltid å ha den integritet som skal til for å gjøre en god jobb. En takstingeniør er upartisk, og du kan stole på vurderingen til din takstingeniør.

Verditakst

En vanlig verditakst gir en oversiktlig og grunnleggende beskrivelse av en eiendom sine konstruksjoner, beliggenhet, arealer osv. Verditaksten beskriver teknisk verdi på eiendommen, gir en markedsverdi på den, samt at den kort beskriver eiendommen. Ingen konstruksjoner eller forhold blir tilstandsvurderte i en verditakst.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten kan benyttes på bygg og er den grundigste av rapportene. Her benyttes en kombinasjon av visuelle observasjoner, målinger og fysiske inspeksjoner for å få et konsist overblikk over alle bygg og bygningsdeler. Rapporten bruker tilstandsgrader, i praksis karakterer, for å definere tilstanden over de viktigste forholdene ved bygningen.

Skadetakst

En skadetakst kan benyttes i situasjoner som vannskader, feil på bygg, setningsskader osv. Skadetaksten beskriver årsak, omfang og eventuelle kostnader ved utbedring.

Verdivurdering

Verdivurdering benyttes i all hovedsak til pantesikkerhet ved opptak av lån i banker og andre låneinstitusjoner. Dette er den enkleste rapportformen, med enkel beskrivelse, og som konkluderer med en markedspris for eiendommen.

Næringstakst

En verditakst av næringseiendom, eller næringstakst, benyttes til å sette markedsverdi på næringseiendommen. I denne rapporten vektlegges leieinntekter, beliggenhet og bygningens egenskaper og kvaliteter.

Tomtetakst

En verditakst av en tomt setter en markedsverdi på en tomt. Her vektlegges beliggenhet, utnyttingspotensialet til tomten samt at de fysiske forholdene kartlegges.

Forhåndstakst

For å finansiere byggeprosjekter er forhåndstaksten ofte hensiktsmessig. Denne sier hva eiendommen blir verst og er ofte en sikkerhet for å få innvilget byggelån.

Reklamasjonstakst

En skade- og/eller reklamasjonsrapport samsvarer med en tilstandsrapport hvor takstingeniør vurderer de forhold som oppdragsgiver fremstiller. Det gjennomføres en teknisk befaring på stedet av boligen med utgangspunkt i byggeforskriften og referansenivåer for avvik og normale forventninger.

Prisliste for TreBet Takst

(Alle priser er inkl. mva.)

Gjennom bransjeorganisasjonens sertifiseringsordninger er Norsk takst garantist for faglig kvalifiserte og uavhengige bygningssakkyndige, og for bruk av godkjent tilstandsrapport etter ny forskrift.

Tilstandsrapport etter ny forskrift (tryggere bolighandel)

(Bolig, fritidsbolig, rekkehus og 2 mannsbolig med inntil 2 våtrom).

Bolig opp til 250 m² BRA uten underetasje/kjeller. Kr 15 000
Bolig mellom 250 og 350 m² BRA uten underetasje/kjeller. Kr 17 500
Bolig opp til 250 m² BRA med underetasje/kjeller. Kr 17 500
Bolig mellom 250 og 350 m² BRA med underetasje/kjeller. Kr 19 000
Rekkehus opp til 150 m² BRA uten underetasje/kjeller. Kr 13 000
Rekkehus over 150 m² BRA uten underetasje/kjeller. Kr 14 500
Rekkehus opp til 150 m² BRA med underetasje/kjeller. Kr 15 500
Rekkehus over 150 m² BRA med underetasje/kjeller. Kr 17 500
Seksjonert leilighet (kun innvendig vurderinger). Kr 14 000
Fritidsbolig opp til 100 m² BRA. Kr 14 000
Fritidsbolig 100 - 200 m² BRA. Kr 17 500

Tillegg tilstandsrapport:

Tilstandsvurdering av tilleggsbygg som anneks/garasje/uthus. Pris på forespørsel
Boliger og hytter med krypkjeller. Kr 1 900
Ekstra boenhet som hybel/leilighet el.l. Kr 1 900
Tilleggsbygg som garasje/uthus/boder med oppmåling og enkel beskrivelse. Kr 1 800
Tillegg for pr. ekstra våtrom. Kr 1 250
Spesielle objekter/store boliger/flere bygninger Pris på forespørsel

Verditakst

(Med 1 tilleggsbygg som garasje uthus el.l)

Boliger inntil 150 m² Kr 6 650
Boliger over 150 m² inntil 250 m². Kr 900
Tillegg for andre bygninger. Kr 900
Tomtetakst. Fra Kr 3 800
Spesielle objekter/store boliger/flere bygninger Pris på forespørsel

Næringsbygg

Taksering av næringsbygg. Pris etter medgåtte timer

Tillegg for alle oppdrag

Administrasjonsgebyr Kr 250
Fakturagebyr Kr 60
Innhenting av dokumentasjon kommer i tillegg.

Annet:

Timepris Kr 1 375
Forhåndstakst Kr 6 650
Verdivurdering (enkel beskrivelse - kun til finansiering). Kr 4 500
Transportkostnader (reisetid og km. godtgjørelse) Kr 14
Bompenger kommer i tillegg til transportkostnader.
Tilsendt takst pr. post Kr 250
Tillegg for befaring etter kl. 1600 eller i helg (lørdag, søndag og helligdager). Kr 2 000

Tillegg for andre/flere boliger på eiendommen ved tilstandsvurdering etter avtale.

Oppgradering av rapporter (samme hjemmelshaver) innen 12-14 mnd., 50% rabatt av grunnpris.

Andre oppdrag som skade, reklamasjonsrapport, byggelånskontroll, mm. faktureres etter medgått tid.

Med forbehold om eventuelle prisfeil. Ta kontakt ved spørsmål.

Kontakt

Adresse:
Heidalsvegen 2434

E-post:
takst@trebet.no

Telefon:
+47 911 02 549

takstmann, taksering, takst, taksering gudbrandsdalen, trebet, trebet takst, taksering gudbrandsdal, taksering Sel, taksering Lesja, taksering Vågå, taksering Lom, taksering Dovre, taksering Skjåk, taksering Nord-Fron, taksering Sør-Fron, taksering Ringebu, taksering Norddalen, taksering Midtdalen, taksering Nord-Gudbrandsdal, taksering, takstmann, takstingeniør, taksering Innlandet, taksering Oppland, TreBet AS, taksering Heidal, taksering Otta, taksering Vinstra, taksering Dombås, taksering Gålå, taksering Kvam, taksering Skåbu, Jon Rudi, Jon Rudi takstmann, Jon Rudi taksering, Norsk Takst, takstmann Sel, takstmann, Innlandet, Heidal, Otta, Nord-Sel, Nedre Heidal, Sjoa, Vågåmo, Lemonsjøen, Tessanden, Tessand, Randsverk, Sjodalen, Lalm, Ottadalen, Lom, Fossbergom, Bøverdalen, Bismo, Grotli, Nordberg, Garmo, Bjorli, Lesjaverk, Lesja, Lesjaskog, Dovre, Dombås, Dovreskogen, Kvam, Vinstra, Skåbu, Ruste, Gålå, Hundorp, Harpefoss, Venabygda, Venabygdsfjellet, Ringebu, taksering Mysuseter, taksering Musysæter, taksering Høvringen, taksering Gålå, taksering Midt-Gudbrandsdal, boligsalgsrapport, tilstandsrapport, verdivurdering, næringstakst, skadetakst, forhåndstakst, taksering Dahle, taksering Dale, taksering Selsverket, taksering Ottadalen